Lịch học Chúa Nhật (10/01/2023)

,

Kính gửi quý phụ huynh, học sinh,

Chủ nhật này các em sinh hoạt và học tập bình thường sau giờ lễ. Ngoài ra, các em từ lớp 3 đến lớp 8 sẽ được xưng tội trong thời gian học.

Kính mong quý phụ huynh giúp các em chuẩn bị tốt để xưng tội.

Nhà trường xin chân thành cảm ơn!

Categories