Nuôi dưỡng đức tin, rèn luyện tính cách

Trường giáo lý việt ngữ công đoàn Công Giáo Springfield, MO luôn cố gắng duy trì và phát huy đời sống đức tin cũng như gìn giữ văn hoá, ngôn ngữ dân tộc Việt Nam qua việc giáo dục và rèn luyện các em học sinh.

School Blog

Recent Post


Activities

TRI THỨC & ĐỨC TIN


Bồi dưỡng và nâng cao đức tin, gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam thông qua học Tiếng Việt, đồng thời không quên rèn luyện tính cách các em thông qua các hoạt động ngoại khóa, vui chơi và thiện nguyện.

Học Giáo Lý

Bồi dưỡng và nâng cao đức tin Công Giáo thông qua những bài học và tương tác.

Học Tiếng Việt

Học và rèn luyện ngôn ngữ Tiếng Việt giúp các em hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.

Vui Chơi

Hoạt động ngoại khóa giúp các em rèn luyện tính cách và kỹ năng sống

Từ Thiện

Giúp các em luôn biết chia sẽ với mọi người, và thu nhận giá trị tốt đẹp của cuộc sống

School Members

Ban Điều Hành


Cô Nhung

Hiệu Trưởng

Sơ Mai

TB Đối Ngoại

Thầy Quý

TB Đối Nội

60+

Students

100+

Activities

10+

Volunteer Programs

25

Teachers & Assistants